Tjänster

Våra jurister har mångårig erfarenhet av rådgivning i känsliga familje- och arvsrättsliga frågor. Våra jurister kommer hjälpa dig med dina specifika önskemål och behov.

Testamente

Oavsett om du är gift, sambo eller singel och oaktat om du har barn, särkullbarn eller inga barn, gynnar det alla att upprätta ett testamente.

Äktenskapsförord

Vid en skilsmässa eller vid dödsfall ger ni bort ert giftorättsgods. Få trygghet genom att upprätta ett äktenskapsförord som innehåller era önskemål för bodelning med anledning av skilsmässa eller dödsfall.

Framtidsfullmakt

Vad händer om du blir allvarligt sjukt och oförmögen att fatta beslut på egen hand? Få trygghet och upprätta en framtidsfullmakt för att själv bestämma vem som ska fatta beslut för din räkning om du själv är oförmögen till det.

Vårdnadstestamente

Våra juridiska rådgivare ser till dina behov och önskemål vid bortgång och sjukdom. Dina personupplysningar bevaras i säkerhet i enlighet med GDPR.