Regler och villkor för medlemskap

Regler och villkor för medlemskap

Det är viktigt att du tar dig tid att läsa DinFamiljejurist villkor noggrant innan du tackar ja och anmäler dig.

Du måste veta vad du säger ja till.

Din Familiejurist ApS (CVR. 40165509) motsvarar det företag på den danska sidan som även är grundaren till DinFamiljejurist. Vi har ett kontor i Danmark, Köpenhamn och ett i Sverige, Hyllie Stationsväg 42, 215 32 Malmö. Gällande förfrågningar angående DinFamiljejurist hänvisar vi till kundtjänst på telefon :

+46406820530 eller e-post: kontakt@dinfamiljejurist.nu

DinFamiljejurist medlemskap är ett förmånsprogram som ger förmåner när du registrerar dig på dinfamiljejurist.nu.

Vi erbjuder hjälp med att uppdatera dina dokument och informerar dig när du bör överväga att upprätta nya. Vi ombesörjer dessutom, omedelbart och helt automatiskt, att skicka dina dokument till rätt personer när du går bort.

Det gör att du kan vara helt säker på att både du och dina anhöriga är i trygga händer om det skulle inträffa stora förändringar i ditt liv.

Villkor för att bli medlem i DinFamiljejurist

Medlem hos oss är kostnadsfritt, det enda kravet för att få vara medlem är att du är över 18 år. För att bli medlem behöver du uppger namn, adress, e-post och mobilnummer. Ditt medlemskap är personligt och får inte användas av någon annan än dig själv.

Om vi får kännedom om att en person under 18 år är medlem i DinFamiljejurist eller någon annan person använder din profil, förbehåller vi oss rätten att ta bort dig som medlem.

Medlemsförmåner

Som medlem hos DinFamiljejurist kommer du att ha ett förmånsprogram som du åtnjuter så länge du är medlem hos oss. Förmånsprogrammet består för närvarande av tre exklusiva förmåner men kommer att uppdateras kontinuerligt för att du alltid ska ha de bästa och mest relevanta lösningarna tillgängliga. Läs mer om de tre fördelarna nedan:

Lagring av dokument

Som medlem i DinFamiljejurist kommer alla dina köpta dokument att lagras i vårt arkiv under ditt medlemskap. Det gör att du inte behöver oroa dig för att förvara handlingarna på rätt ställen och du säkerställer att dokumenten hittas den dagen de ska användas. Vi ser till att dina dokument lagras hos oss och att de förvaras säkert samt att endast konfidentiella medarbetare har tillgång till dina uppgifter. Om du behöver dina handlingar kan du alltid hitta dem genom att kontakta vår kundtjänst på kontaktuppgifterna ovan.

Skicka dokument till anhöriga

Tyvärr kommer det en dag då dina handlingar måste användas och vi ser till att dina handlingar delas ut till dina anhöriga, så att du inte behöver dela handlingarna med dem i förväg. Vi ser till att dina handlingar skickas till dina utvalda anhöriga och sparar dem på så sätt tid för att dina anhöriga ska ta emot dem i en svår situation.

Uppdaterar din information

Det sker ständiga förändringar i ditt liv som gör att dina dokument kanske behöver skrivas om eller att ett annat typ av dokument blir aktuellt. Det kan vara giftermål och att du byter efternamn, skilsmässa, att du skaffat fler barn eller barnbarn, köpt bostad eller startat företag. På Din Familiejurist vill vi göra vardagen enklare för dig och därför har vi i vårt medlemskap även fördelen att kunna uppdatera dina uppgifter när det sker stora förändringar i ditt liv. Vi gör detta genom att matcha dina uppgifter mot de uppgifter som finns hos Skatteverket och vi kommer därför alltid har rätt information om dig. Vi kommer dessutom uppdatera dina uppgifter mot folkbokföringsregistret och andra relevanta register när vi ser det som är nödvändigt för att kunna ge dig den bästa möjliga nytta av ditt medlemskap.

Det gör att du inte behöver oroa dig för att ta reda på när du ska uppdatera enskilda dokument – vi kommer informera dig när det blir dags!

Bra tips och erbjudanden

När du anmäler dig till DinFamiljejurist samtycker du även till att vi och våra samarbetspartners kontaktar dig med tips, erbjudanden, tävlingar, kampanjer, enkäter, evenemang etc. som passar dig och dina löpande behov. Det kan till exempel vara att du som medlem kan få rabatt på en juridisk handling från någon av

våra samarbetspartners eller att du vunnit ett gratis servicepaket genom ditt medlemskap.

Datasäkerhet är viktigt för oss. När vi skickar dig e-postmeddelanden från DinFamiljejurist skickar vi dem

alltid från en e-postadress som slutar med @dinfamiljejurist.nu. Om du är osäker på om ett epostmeddelande

du får är från oss kan du kontrollera om det har skickats från vår e-postadress eller

kontakta kontakt@dinfamiljejurist.nu eller ringa oss på +46406820530 .

Det är vanligast att vi skickar mejl till dig men vi kan även skicka sms till dig och använda

kommunikationsappar (t.ex. Messenger) eller sociala medier (t.ex. Facebook) om du har gett ditt samtycke.

Bindningstid och uppsägning av medlemskap

Det är ingen bindningstid när du väljer att bli medlem hos DinFamiljejurist och du kan därför säga upp ditt medlemskap när som helst om du inte längre vill använda vårt förmånsprogram. Du kan avsluta ditt medlemskap genom att skriva till e-postadressen afmeld@dinfamiliejurist.dk. Det kan ta upp till 10 arbetsdagar för ditt medlemskap att raderas, men vi strävar efter att ta bort det så snart som möjligt. Du kommer att få ett meddelande via e-post som bekräftar uppsägningen av ditt DinFamiljejurist-medlemskap.

Dataskyddshantering (GDPR)

Det är Din Familjejurist ApS som är dataansvarig för dina personuppgifter. När du registrerar dig hos DinFamiljejurist ger du oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter för hanteringen av ditt medlemskap, inklusive för profilering i syfte att rikta marknadsföring.

Vi behandlar följande information om dig:

Den information du lämnar när du registrerar dig för ett medlemskap hos DinFamiljejurist samt när du uppdaterar din profil (namn, adress, e-post, telefonnummer, antal barn och deras ålder och typ av hem).

Information om dina köp hos DinFamiljejurist, om du även använder ditt medlemskap,
Information om ditt medlemsnummer, Information om vilka nyhetsmail du öppnar och klickar in,
Information om vilka sidor du besöker på DinFamiljejurist.nu och vilka produkter du klickar på och lägger i varukorgen samt dina sökningar inne på DinFamiljejurist.nu gällande DinFamiljejurist Personuppgiftspolicy,

Svara på frågor från oss och dialog du har med oss om dina köp eller ditt medlemskapInformation om du deltar i våra tävlingar.

Vi vidarebefordrar din information till tredje part där det är relevant för ditt medlemskap eller där vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Syftet med vår behandling av dina uppgifter är att utöva riktad marknadsföring av våra tjänster. Vår rättsliga grund för att behandla dina uppgifter för detta ändamål är ditt samtycke till medlemskap hos

DinFamiljejurist, jfr. artikel 6 st. 1 a) dataskyddsförordningen. Du har alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke genom att avsluta ditt medlemskap.

Dina uppgifter behandlas enligt följande:

Vi använder din information för profilering för att få kunskap om dina produktpreferenser, så att vi kan rikta vår marknadsföring och kommunikation med dig och på så sätt säkerställa att du får relevanta erbjudanden som matchar dig och dina intressen.

Om du har deltagit i någon av våra tävlingar använder vi även den information du har lämnat i samband med ditt deltagande för att ge dig ditt pris om du vinner.

I samband med förfrågningar från dig, t.ex. angående dina köp eller ditt medlemskap kommer din information att användas för att svara på din förfrågan.

Vid konkret misstanke om missbruk av DinFamiljejurist-medlemskap kan dina uppgifter även komma att användas i samband med utredningar av eventuella oegentligheter. Syftet med denna behandling är att skydda DinFamiljejurist tillgångar och vår befogenhet att behandla din information för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att förebygga och upptäcka oegentligheter som kan leda till förlust för oss jfr. artikel 6 st. 1 f) dataskyddsförordningen.

Din information kommer endast att användas för ovanstående ändamål.

Vi delar inte din information med våra partners där det inte är relevant om du inte ber oss att göra det, t.ex. i samband med ärendebehandlingen. Dina uppgifter kommer dock att delas med Skatteverkets register för uppdatering av dina uppgifter samt de andra register som anses vara strikt nödvändiga för att driva ditt medlemskap på en effektiv nivå.

Du kan alltid ta reda på vem vi delar din data med genom att be om insyn i din information; se nedan.

Dina rättigheter

Radering av personuppgifter hos DinFamiljejurist

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs för det ändamål för vilket uppgifterna samlades in, behandlades och lagrades. Det innebär att om du inte har använt ditt DinFamiljejurist-medlemskap på 20 år förbehåller vi oss rätten att radera ditt medlemskap inklusive din profil.

Du kommer informeras per e-post i förväg om att vi har för avsikt att avaktivera ditt medlemskap och du kommer att ges möjlighet att svara om du inte vill att vi ska radera dina uppgifter.

Insikt

Som medlem hos DinFamiljejurist kan du på begäran få insyn i vilken information vi har behandlat om dig,

var den kommer ifrån och vad vi använder den till.

Du kan också få information om hur länge vi lagrar dina uppgifter och vem som tar emot uppgifter om dig i den mån vi vidarebefordrar uppgifter i Sverige och utomlands.

Rättelse av dina uppgifter

Vid ändring av dina kunduppgifter, till exempel ditt namn, e-post eller telefonnummer, har du en skyldighet att informera DinFamiljejurist om detta. Du kan när som helst uppdatera dina kunduppgifter genom att logga in på din profil eller kontakta oss på kontakt@dinfamiljejurist.nu eller +46406820530. Om uppgifterna om dina anhöriga ändras är du skyldig att meddela oss.

Önska att bli raderad

Du kan också be DinFamiljejurist att säga upp ditt medlemskap om du inte längre vill vara medlem. Du kan göra detta på din profil eller så kan du använda kontaktformuläret under fliken “Kontakta oss”. Du kan också kontakta oss på kontakt@dinfamiljejurist.nu eller +46406820530. Du måste vara medveten om att vid uppsägning av ditt medlemskap kommer all information som samlas in om dig att raderas.

Begränsning av behandling

I vissa fall har du möjlighet att begränsa behandlingen av dina uppgifter. Det kan till exempel vara fallet om du anser att vi har felaktiga uppgifter om dig och vill att vi slutar behandla dem, men att vi under en period är tvungna att behålla dem i förhållande till våra dokumentationskrav. Det kan också hända att dina uppgifter behöver användas för ett rättsanspråk men inte behandlas i övrigt.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Om DinFamiljejurist marknadsför direkt till dig har du rätt att invända mot det. Med direktmarknadsföring menas en marknadsföring som riktar sig direkt till dig som individ och som bara du kommer att få. Om du invänder mot ovanstående hantering i förhållande till direktmarknadsföring kommer vi att stoppa all marknadsföring som direkt riktar sig till dig som individ vid tidpunkten för invändningen.

Kontakta oss

Vill du ha mer information, ändra eller radera dina uppgifter på din medlemsprofil är du alltid välkommen att kontakta oss. Du kan antingen skriva till oss på e-postadressen kontakt@dinfamiljejurist.nu eller så kan du kontakta oss på vår telefon +46406820530.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har även möjlighet att klaga på DinFamiljejurist behandling av dina personuppgifter. Klagomålet ska lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Förändringar i medlemskap

DinFamiljejurist ApS förbehåller sig rätten att ändra villkoren för förmånsprogrammet och att helt avbryta Din Familjejurist-medlemskap med 1 månads varsel. Alla dina dokument kommer att skickas till din e-post och de andra tjänsterna kommer att förfalla därifrån. Om det sker väsentliga förändringar med förmånsprogrammet kommer DinFamiljejurist ApS att informera dig om det i ett mejl. DinFamiljejurist ApS anser att ändringarna är godkända av dig om du fortsätter att använda ditt DinFamiljejurist-medlemskap efter att du mottagit mejlet. Om du inte kan acceptera ändringarna måste du avregistrera dig från DinFamiljejurist.

Missbruk av medlemskapet kan leda till permanent uteslutning av DinFamiljejurist.

Exempel på övergrepp kan vara fusk med medlemskapet eller oacceptabelt beteende mot din Familjejurists anställda.