Framtidsfullmakt

Vad är en framtidsfullmakt?

 • En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument som du upprättar innan du råkar ut för en sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknanade och inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter.
 • Du som privatperson kan ge en framtidsfullmakt till någon eller några som får representera dig när du själv är oförmögen att ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter.

Vilka problem kan uppstå om jag inte har en framtidsfullmakt?

 • I många år var det lätt att få ta hand om sin make, förälder eller vuxna barn om de tillfälligt eller permanent inte längre skulle kunna ta hand om sig själva.
 • Så är det inte längre, sedan 2017 fick vi en ny lag i Sverige “lagen om framtidsfullmakt” som berör alla oavsett om man är singel, sambo eller gift.
 • Det är en krånglig ansökningsprocess och det kan ta lång tid att bli godkänd för att ta hand om sina nära och kära.
 • Utan framtidsfullmakt kan du därför hamna i en situation där dina nära och kära får ta itu med den som råkat ut för sjukdom eller olycka och samtidigt kämpa med staten för att få ta hand om dig och det kan vara en mycket obekväm situation för alla parter.

Hur skapar man en framtidsfullmakt?

 • En framtidsfullmakt skapas genom att kort gå igenom dina önskemål med en av våra rådgivare.
 • Vi frågar vem du vill bemyndiga att ta hand om dig och dina intressen och i vilken utsträckning.
 • Det kan t.ex. vara att du vill att din make ska se till dina personliga intressen, men om han/hon inte kan eller vill har du andra prioritet.

Hur valideras en framtidsfullmakt?

 • En framtidsfullmakt blir juridiskt bindande när du skriver under den i samtidig (fysisk) närvaro av två vittnen.
 • Vittnena ska inte vara nämnda i framtidsfullmakten och vittnena ska heller inte vara släkt med dig.

Bli kontaktad

Vill du bli kontaktad av en rådgivare kostnadsfritt? Fyll i ditt namn och telefonnummer nedan så kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt.