Vårdnadstestamente

Vad är ett vårdnadstestamente?

  • Ett vårdnadstestamente är en viljeyttring till socialnämnden och tingsrätten om vem du som förälder önskar ska ta hand om ditt eller dina barn för det fall du går bort.
  • I vårdnadstestamentet ska man uppge en person eller flera personer som är lämpade vårdnadshavare om du skulle gå bort när ditt eller dina barn är minderåriga.

Vilka problem kan uppstå om jag inte har ett vårdnadstestamente?

  • Utan ett vårdnadstestamente kan du inte uttrycka din önskan om vart du vill dina mindreåriga barn ska växa upp vid en hastig bortgång av vårdnadshavarna.
  • Kanske hade du en önskan om att dina föräldrar skulle ta hand om barnen , men Socialtjänsten bedömer att de är för gamla och placerar dem därför någon annanstans.
  • Det kan t.ex. antingen vara med en familjemedlem som barnet inte har en stark relation till eller i vissa fall en fosterfamilj.

Hur skapar man ett vårdnadstestamente?

  • Ett vårdnadstestamente upprättas genom att du skriver ner vilken eller vilka personer du önskar ska ta hand om ditt eller dina barn om du går bort.
  • Du berättar om vem du vill att dina barn ska hamna hos och kan eventuellt ge några kommentarer om varför detta är din önskan – t.ex. att barnen har spenderat mycket tid med en specifik person och att denna person har ett fast jobb och ett tryggt hem.

Hur valideras ett vårdnadstestamente?

  • Ett vårdnadstestamente ska skrivas under av vårdnadshavare.
  • Det föreligger inte något krav på bevittning när man skriver under ett vårdnadstestamente men vi rekommenderar att man har två oberoende vittnen som skriver under vårdnadstestamentet.
  • Upprättande av testamente Om du upprättar ett testamente har vi även möjlighet att skriva med ditt vårdnadstestamente i testamentet.

Bli kontaktad

Vill du bli kontaktad av en rådgivare kostnadsfritt? Fyll i ditt namn och telefonnummer nedan så kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt.