Sekretess- och cookiepolicy

Sekretess- och cookiepolicy

Integritetspolicy
Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna
integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information på vår
webbplats ( https://dinfamiljejurist.nu/ ) . Policyn beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och det är därför viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du genomför köp och använder våra tjänster. Du kan alltid kontakta oss på dataskydd@dinfamiljejurist.nu om du har några funderingar.
Din Familjejurist Sverige förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy.

 

1. Personuppgifter
Din Familjejurist Sverige ansvarar för hanteringen av personuppgifter. Samtliga personuppgifter från besökare
och kunder hanteras i överensstämmelse med EU-reglerna för dataskydd (GDPR).

 

1. 1 Vilken information samlar vi in om dig?
Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel i samband med köp eller när du
kontaktar oss.

I samband med köp kommer vi att behandla följande personuppgifter:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer).
Uppgifter om ditt köp (t.ex. uppgifter lämnade i avtal).
Betalningsuppgifter (t.ex. faktureringsinformation och bankkontonummer).
Lokaliseringsdata
Teknisk data (t.ex. IP-adress, webbläsare, tidszon, operativsystem, skärmupplösning)
När du kontaktar vår kundtjänst kommer vi att behandla följande personuppgifter:
Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer.
Uppgifter om ditt köp (t.ex. uppgifter lämnade i avtal).
Köp- och kundtjänsthistorik.
Övrig info som kan dokumenteras i samband med att du kontaktar kundtjänst.
Informationen behövs för att tillgodose ditt och vårt berättigade intresse av att kunna hantera dina frågor och/eller eventuella klagomål på de produkter som du har köpt på webbplatsen.

 

1. 2 Varför behöver vi din personliga information?
Vi behöver information om dig för att du ska kunna genomföra köp snabbt och för att kunna fullgöra avtalet med dig.

 

1. 3 För vilka ändamål samlar vi in uppgifter om dig?

Vi kan komma att samla in personuppgifter i följande ändamål:
genomföra köp snabbt och enkelt,
hantera dina ärenden hos kundtjänst,
skicka nyhetsbrev och erbjudanden,
hantera deltagande i tävlingar och event,
leverera personlig service och personliga produkter,
utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter,
fullfölja eventuella rättsliga förpliktelser, samt
förhindra missbruk och brott.
Genom ditt aktiva medgivande att ta emot marknadsföring, har vi rätt att använda din personliga
information för att kontakta dig via e-post, telefon, sms, mms, brev med råd, nyheter eller erbjudanden om juridiska dokument, samt att registrera din kontaktinformation som behövs för detta ändamål.

 

1. 4 Hur länge sparar vi din information?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi tar regelbundet bort personlig information som inte längre behöver lagras. För att veta mer om specifika lagringsperioder kan du kontakta oss på dataskydd@ dinfamiljejurist.nu.

 

1. 5 Delning av personuppgifter
I vissa fall kan vi på grund av lagkrav, avtal eller med ditt godkännande komma att dela eller överföra dina personuppgifter med utvalda tredjepartsföretag, statliga myndigheter, leverantör eller
underleverantör, som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med
andra som är självständigt personuppgiftsansvariga gäller deras integritetspolicy och
personuppgiftshantering.

2. Rättigheter

2. 1 Rätt till registerutdrag
Du kan lämna in en skriftlig begäran att få ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi behandlar. Du kan på så sätt v erifiera den information som vi har lagrat om dig. Vid önskan om registerutdrag, vänligen skicka ett mejl till dataskydd@ dinfamiljejurist.nu. Kopian är gratis och vi strävar efter att ge dig feedback inom 30 dagar. Om du begär mer än en (1) kopia av dina personuppgifter per år har vi rätt att ta ut en avgift.

 

2. 2 Rätt till rättelse
Vi kommer att göra vad som krävs enligt lag för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du kan begära rättelse av ofullständiga, inkorrekta eller irrelevanta personuppgifter genom att kontakta oss. Observera att en önskad förändring inte alltid sker omedelbart. Vi kommer att se över din begäran och vid behov ändra dina personuppgifter så snart som möjligt. Vår ambition är att göra ändringar inom 30 dagar efter mottagandet av din begäran.

2. 3 Rätt att återkalla samtycke och rätt till radering
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Om du inte
längre vill att Din Familjejurist Sverige ska lagra dina uppgifter har du rätt att ta bort dina uppgifter, förutsatt att
de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. Det kan dock finnas lagliga
skyldigheter som redovisningsregler som förhindrar att vi raderar delar av dina uppgifter omedelbart. I så fall behåller vi bara de uppgifter som vi måste lagra enligt lag eller avtal. Om behandlingen bygger på samtycke och detta återkallas kommer dina uppgifter att raderas.

 

2. 4 Klagomål till tillsynsmyndighet
Du får gärna kontakta oss på Din Familjejurist Sverige med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att framföra klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

 

Cookie Policy

Vår we bbplats ( www.dinfamiljejurist.nu ) använder sig av så kallade “cookies”. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök på vår webbplats blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare.
För att kunna använda vår webbplats och för att den ska fungera optimalt bör du tillåta cookies i din
webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies används exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre
kundupplevelse och support. Webbplatsen använder även tredjeparts-cookies från bl.a. Trustpilot,
Facebook och Google Analytics.