Samejeoverenskomst

Vad är ett samäganderättsavtal?

  • Eftersom bostadsköp är en av de största investeringarna i livet bör samäganderättsavtal upprättas när man inte är gift.
  • Samäganderättsavtalet säkerställer att det finns tydliga regler för ägandet av den gemensamma bostaden och hur var och en av er ska ta sig ur ägandet på bästa sätt, om detta blir aktuellt.
  • Ett samäganderättsavtal kan även innefatta annan samägd egendom än utelsutet bostad, det kan även röra sig om exempelvis en bil.

Vilka problem kan uppstå om jag inte har ett samäganderättsavtal??

  • Det kan få stora ekonomiska konsekvenser om man inte har ett samäganderättsavtal.
  • Om den ena parten exempelvis önskar att sälja egendomen och man inte är överens kan tvångsförsäljning av egendomen ske.

Hur skapar man ett samäganderättsavtal?

  • Ett samäganderättsavtal upprättas genom att du går igenom den egendom du samäger och vilka önskemål du/ni har.
  • Tillsammans med vår rådgivare får du hjälp att utforma samäganderättsavtalet som du vill ha det.

Hur valideras ett samäganderättsavtal?

  • Formkraven för att ett samäganderättsavtal ska bli juridiskt bindande är att parterna undertecknar samäganderättsavtalet.
  • Det är rekommenderat att även ha två vittnen när man skriver under ett samäganderättsavtal.

Bliv kontaktet

Ønsker du at blive kontaktet af en rådgiver, kvit og frit? Så udfyld dit navn og telefonnummer nedenfor og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.