Äktenskapsförord

Vad är ett äktenskapsförord?

  • Ett äktenskapsförord ​​är en överenskommelse mellan makar om hur din egendom ska fördelas, vid skilsmässa eller dödsfall.
  • Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det för att särskilja vad som ska vara ens egna enskilda egendom vid en skillsmässa eller dödsfall.

Kan det uppstå problem om jag inte har äktenskapsförord?

  • Har makarna inget äktenskapsförord ska som huvudregel värdet av alla tillgångar, både enskilda och gemensama, delas lika mellan makarna vid en skillsmässa.

Hur skapar man ett äktenskapsförord?

  • För att upprätta ett äktenskapsförord ​​krävs samtycke från båda parter. Det vanligaste är att upprätta äktenskapsförord ​​innan äktenskapet men det kan även upprättas under ett befintligt äktenskap.
  • Det kan vara bra att du pratar med någon av våra rådgivare om vilka önskemål du har för äktenskapsförordet och får hjälp att hitta den lösning som bäst passar dina önskemål.

Hur valideras ett äktenskapsförord?

  • Formkraven för att ett äktenskapsförord ska bli juridiskt bindande är att båda makarna skriver under äktenskapsförordet samt registrerar det hos Skatteverket. Länk för registrering hos Skatteverket finns nedan.

https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/aktenskapsforord.4.8639d413207905e9480002503.html

Bli kontaktad

Vill du bli kontaktad av en rådgivare kostnadsfritt? Fyll i ditt namn och telefonnummer nedan så kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt.